Isang Gabing Mapanglaw…

I am not trying too hard to recall the songs our choir sang when we were competing in NAMCYA but I just suddenly remembered, though vaguely, the songs that were taught to us. Thanks to Mam Helen and Mam Leyco (may she rest in peace)..

“ISANG GABING MAPANGLAW”

Antonio Molina

Isang gabing mapanglaw
Rikit mo’y aking namasdan
Sa pus ko’y kusang namahay
Ang malabis kong pagmamahal
Ay Neneng masdan mo ‘ko
Ay Neneng dinggin mo ‘ko
Tapat nyaring pagsuyo ko

Buhay nyaring buhay
Ako’y iyong tunghayan
Nang di yaring karamdamanang
Puso ko’y namahay
Kaya’t h’wag mong bihagin
Ang abang paggiliw
At nang hindi makitil
Puso ko’t hiningang angkin..

“Awit ng Mundo”

Kung nag-iisa
At kung nalulungkot
Sumama sa pag-awit
Sa msayang pag-awit ng mundo

Dinggin ang pag-awit
Ng buong mundo
Awit ng ligaya
At pag mamahal

“Dugaluna Mabaso”

Pamakin no ganiyo
Sototolan ke mabaso
A Dugaluna Mabaso
A peka sasarimanok

Dadayadayaday
Dadayadayaday
Da da daya dayaday

Minimpalantig eyan
Koatag a derubasa
Kiya talanganan un
Sirata bata gigiraw

Dadayadayaday
Dadayadayaday
Da da daya dayaday

To those who could recall, help me out.

 

“Time for Music”

This is the time for music
Many of ______ will/would _____ (Many a joy will bring?)
This is the time for music
______ for the world to bring

Update:

Ephraim Jao, a fellow choir member just commented below and added the second part of the Dugaluna Mabasa song. Also he was able to recall another song we sang! Wow, nostalgia galore! Heheheh.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search